Nabízíme ustájení koní v prostorných boxech.
Standardní ustájení:
Zahrnuje využívání celého areálu – mycích boxů, výběhů, kolotoče, kruhovky, venkovních jízdáren a haly včetně skokového materiálu. V letních měsících je možné plavení koní v rybníce.

Majiteli ustájeného koně bude přidělena skříň na jezdecké vybavení v sedlovně. Jezdci mohou využívat vytápěné klubovny, kde jsou k dispozici další skříňky na oblečení jezdců (v případě, že se převlékají až na místě), sociální zařízení a malá kuchyňka.

Ustájení taktéž zahrnuje každodenní místování boxu, podestlání slámou (po dohodě pilinami), 2-3x denně seno, 3x denně krmení a po dohodě vodění koně do výběhu či kolotoče.

Kovářské ani veterinární služby nejsou zahrnuty v ceně ustájení.

Harmonogram krmení:
6:00 ranní krmení + seno
12:00 polední krmení
14:00-15:00 seno
večer večerní krmení + (seno)

Standardní ustájení + trénování:
Kromě standardního typu ustájení lze zajistit i pravidelné trénování koně či jezdce s koněm (2x týdně nebo 4x týdně). Dále se můžete individuálně dohodnout na vodění koně do kolotoče či výběhu, lonžování koně a přiježďování.

Naše stáj se zabývá výcvikem mladých koní a jejich přípravou na závěrečné zkoušky včetně samotného předvedení, případně přiježděním a nápravou koní. Pro více informací kontaktujte přímo Pavla Macka, vedoucího stáje a hlavního trenéra.

Pro děti nabízíme výcvik a závěrečné plnění ZZVJ a pro všechny jezdce celkovou přípravu na závody včetně přepravy. Také nabízíme přípravu na cvičitelské zkoušky.


Základní pravidla pro majitele ustájených koní:

 • Majitelé koní dodržují kodex slušného chování ke koni.
 • Při používání mycího boxu jezdec zodpovídá i za následný úklid mycího boxu.
 • Při využívání haly si každý jezdec uklízí po svém koni.
 • Majitelé koní jsou povinni neplýtvat elektřinou a vodou.
 • Využívá-li halu již někdo před vámi, jste povinni před vstupem zapískat a počkat na pozvání dovnitř, obvykle jako odpověď „ano“. Pak teprve smíte otevřít a vstoupit. Ozve-li se „moment“, jste povinni počkat, dokud se neozve „ano“.
 • Na hale je povoleno lonžování koní pouze na dolním kruhu (blíže ke dveřím).
 • Každý majitel koně využívá pouze svého vybavení pro svého koně. Je zakázáno půjčovat si vybavení jiných jezdců nebo jiných koní, kteří jsou zde ve výcviku, a to platí především o čištění, dekách a podsedlových dečkách. Mimo jiné se tak zabrání případnému přenosu kožních nemocí nehledě na to, že je to zkrátka neetické. Samozřejmě po domluvě s vedoucím stáje či přímo s majitelem daného vybavení je půjčování konkrétních věcí možné.
 • Ve stáji dbáme na přátelskou atmosféru. Naschvály, pomluvy a nepříjemnosti zde nejsou vítány. Má-li majitel koně nějaký konkrétní problém, řeší ho s vedoucím stáje.
 • Není dovolena manipulace s jinými koňmi, pokud se nejedná o předem domluvenou pomoc ve stáji, jejíž součástí je i samotná manipulace s koněm. To se týká hlavně dětí, jelikož jsou u nás ve stáji i hřebci a mladí koně, u kterých je riziko úrazu značně vyšší.
 • Majitel koně je povinen v případě nemoci či úrazu svého koně urychleně zavolat veterináře a koně vhodně ošetřit. Také je povinen svému koni zajistit pravidelnou korekturu kopyt.
 • Jestliže si jezdec všimne neobvyklého chování nebo příznaků nemoci u kteréhokoliv koně, je povinen to ihned ohlásit vedoucímu stáje (zranění, kašel, kolika, kulhání atd.).